Ocena użytkowników:  / 7
SłabyŚwietny 
Administrator Kategoria: Lista płac
Opublikowano: 25 styczeń 2012 Odsłony: 9976
Drukuj

Nierzadko zdarza się, że pracownik wnioskuje u pracodawcy o wypłatę „akonto” czyli przed terminem płatności wynagrodzeń prosi o pewną sumę na poczet pensji. Pracodawcy często idą pracownikowi na rękę i dokonują wypłaty, ale brutto. Czy to jest prawidłowe ?

Według Słownika Języka Polskiego Wydawnictwa Naukowego PWN SA (Warszawa 1997-2006), zaliczka jest to część należności wpłacana lub wypłacana z góry na poczet tej należności. Tak też należy traktować zaliczkę udzieloną pracownikowi. Jest to nic innego jak część należności (wynagrodzenia ze stosunku pracy), otrzymanej przez niego na poczet tej należności (tj. przyszłego wynagrodzenia).
Czy wypłacając zaliczkę pracodawca powinien sporządzić dodatkową listę płac i rozliczyć ją z podatku PIT i składek na ZUS ? Tak, bo jest to przychód ze stosunku pracy. Zaliczka stanowi przychód z chwilą jej otrzymania lub postawienia do dyspozycji pracownika, od której pracodawca jako płatnik zobowiązany jest do obliczenia i pobrania zaliczki na podatek dochodowy.
Tak samo postępuje się w przypadku składek społecznych i zdrowotnej. Skoro zaliczka na poczet wynagrodzenia jest przychodem ze stosunku pracy, to płatnik powinien potrącić wszystkie obowiązkowe składki ubezpieczeniowe w chwili dokonania wypłaty zaliczki. Dla każdego ubezpieczonego, dla którego podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe stanowi przychód w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych, płatnik składek w imiennym raporcie miesięcznym oraz w deklaracji rozliczeniowej za dany miesiąc uwzględnia należne składki na ubezpieczenia społeczne od wszystkich dokonanych lub postawionych do dyspozycji ubezpieczonego od pierwszego do ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego, którego deklaracja dotyczy, wypłat stanowiących podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne.
Warto zaznaczyć, że w przypadku kilku wypłat ze stosunku pracy w danym miesiącu, koszty uzyskania przychodów oraz miesięczną kwotę zmniejszającą podatek (złożony PIT-2), wolno stosować tylko raz tzn. przy jednej wypłacie. 
Załóżmy, że u pracodawcy termin wypłat przypada 5 dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni. Pracownik otrzymał wypłatę należną za styczeń dnia 3 lutego (5. przypadł w niedzielę). Wynagrodzenie wynosi 3500 zł brutto. Jest przychodem lutego i zostało rozliczone listą płac. Pod koniec lutego pracownik poprosił pracodawcę o zaliczkę w wysokości 500 zł na poczet wynagrodzenia za luty, płatnego w marcu. Pracodawca zgodził się i 27 lutego pracownik ma otrzymać zaliczkę. W dniu wypłaty zaliczka jest przychodem lutego i jeszcze w tym miesiącu należy pobrać od niej składki oraz podatek.
I.    Pierwsza lista płac na wynagrodzenie za styczeń:
3500 zł x 13,71% = 479,85 zł – składki społeczne potrącane z dochodu pracownika
3500 zł – 479,85 zł = 3020,15 zł – podstawa wymiaru składki zdrowotnej
3020,15 zł x 9% = 271,81 zł – składka zdrowotna należna do ZUS
3020,15 zł x 7,75% = 234,06 zł – składka zdrowotna do odliczenia od podatku
3020,15 zł – 111,25 zł = 2908,90 zł; po zaokrągleniu 2909 zł – podstawa opodatkowania
(2909 zł x 18%) – 46,33 zł = 477,29 zł – zaliczka na podatek
477,89 zł – 234,06 zł = 243,23 zł; po zaokrągleniu 243 zł – zaliczka do wpłaty do urzędu skarbowego
Do wypłaty: 3500 zł – 479,85 zł – 271,81 zł – 243 zł = 2505,34 zł
II.    Druga lista na zaliczkę
500 zł x 13,71% = 68,55 zł – składki społeczne finansowane przez pracownika 
500 zł – 68,55 zł = 431,45 zł – podstawa wymiaru składki zdrowotnej
431,45 zł x 9% = 38,83 zł – składka zdrowotna należna do ZUS
431,45 zł x 7,75% = 33,43 zł – składka zdrowotna do odliczenia od podatku
431,45 zł; po zaokrągleniu 431 zł – podstawa opodatkowania
431 zł x 18% = 77,58 zł – zaliczka na podatek
77,58 zł – 33,43 zł = 44,15 zł; po zaokrągleniu 44 zł – zaliczka do wpłaty do urzędu skarbowego
Do wypłaty: 500 zł – 68,55 zł – 38,83 zł – 44 zł = 348,62 zł
Za luty pracodawca musi odprowadzić:
- do ZUS - składki społeczne w wysokości 548,40 zł (479,85 zł + 68,55 zł), zdrowotną – 310,64 zł (271,81 zł + 38,83 zł) – w terminie do 15 dnia marca; podstawą wymiaru składek społecznych w raporcie imiennym ZUS RCA będzie kwota 4000 zł (3500 zł + 500 zł), a zdrowotnej – 3451,60 zł (3020,15 zł + 431,45 zł)
- do urzędu skarbowego zaliczkę na podatek – 287 zł (243 zł + 44 zł), w terminie do 20 marca.
Dnia 5. marca, przy kolejnej wypłacie tj. za luty pracodawca odejmie zaliczkę pobraną w lutym i naliczy podatek oraz składki od kwoty 3000 zł. 

Podstawa prawna:
Art. 12 ust. 1, art. 31, 32, 38 ustawy z 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2010 r. nr 51, poz. 307 ze zm.)
§ 2 ust. 6 rozporządzenia Rady Ministrów z 18 kwietnia 2008 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu postępowania w sprawach rozliczania składek, do których poboru jest zobowiązany Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. nr 78, poz. 465 ze zm.)

Na forum

Brak postów do publikacji.

Jesteś w:   HomePłaceLista płacZaliczka na poczet wynagrodzenia - jak rozliczyć